Wij op Scherp.

Training & coaching voor teams.

in 4 stappen naar een excellent team

Teams zijn van cruciaal belang voor hun organisaties omdat ze strategische organisatiedoelen omzetten in concrete resultaten. Binnen teams werken mensen samen die van elkaar afhankelijk zijn om de vastgestelde resultaten te realiseren. In ieder team vindt, bewust of onbewust, een ontwikkeling plaats in de wijze waarop de teamleden met elkaar samenwerken. Teams kunnen veel effectiever opereren, wanneer er gerichte aandacht is voor hun inrichting en ontwikkeling. Met andere woorden, wanneer teamontwikkeling een bewust leerproces is waarop gestuurd kan worden.

leren begint

samen maken we
het verschil

Team-APK

Team-APK voor snel resultaat

MAATWERK

Integrale maatwerktrajecten voor teams

Fases van teamontwikkeling

Teams zijn geen statische eenheden

 Hoe er binnen het team wordt omgegaan met de teamdynamiek bepaalt in sterke mate in hoeverre de beoogde teamresultaten worden gerealiseerd.

icon-03
Startfase

waarin structuur het kernwoord is

icon-04
Strijdfase

waarbij er bepaald wordt hoe dit team met elkaar de klus gaat klaren

icon-05
Samenfase

waarin het team effectief functioneert

icon-06
Slotfase

waarin het team afscheid neemt

0
Verschillende organisaties
0
Effectieve teams
0
Blije mensen
samen een volwassen team worden

stap voor stap naar een ge-oliede machine

Van conflicten, misverstanden en inefficiënt werken naar een zelfsturend team in 4 stappen.

Claudia Laarhuis specialist in teamontwikkeling

Geef jouw team een goed onderhoud met de Team-APK

De startfase:

waarin structuur het kernwoord is

Stel je voor: je pikt vanaf de straat 6 willekeurige mensen op en zet ze in een ruimte bij elkaar. Je vraagt ze om samen een moeilijke puzzel op te lossen. Wat denk je dat er gebeurt?

Het net gevormde team zal vermoedelijk onwennig om zich heen kijken, ‘waar zijn we nu verzeild geraakt?’ Ze zullen aan jou als opdrachtgever vragen gaan stellen: waarom zijn we hier, hoelang gaat dit duren, wat is precies de bedoeling?

Uiteindelijk zal het team aan de slag gaan. Ze zullen goed hun best doen. Als opdrachtgever blijf jij voor het team belangrijk. Ze zullen je om toestemming vragen als er een besluit moet worden genomen en het eindresultaat zal ter toetsing aan jou worden aangeboden.

Bij beginnende teams in organisaties is vergelijkbaar gedrag te zien. Zoals een baby afhankelijk is van zijn ouders om eten te krijgen en te worden verschoond, zo is het team afhankelijk van zijn teamleider. In beginnende teams leven veel vragen: wat is precies de bedoeling van dit team? Wat moeten we gaan doen? Wanneer moet het werk klaar zijn? Wat mogen we zelf en waar hebben we toestemming voor nodig? De verwachting is dat de teamleider deze vragen kan beantwoorden.

Naast afhankelijkheid van de teamleider zien we in beginnende teams ook dat teamleden gedrag vertonen dat erop gericht is om niet buiten de boot te vallen. De teamleden willen bij het team horen en stellen zich de vraag ‘wat moet ik doen om erbij te horen’. Om niet buiten de boot te vallen zullen de teamleden elkaar niet afvallen, geen openlijke kritiek leveren en doen wat de anderen ook doen. Er is nog weinig onderling contact.

De strijdfase:

waarbij er bepaald wordt hoe dit team met elkaar de klus gaat klaren

We volgen Levine’s vergelijking van de ontwikkeling van een team met de ontwikkeling van een mens. Als een kind opgroeit wordt de afhankelijkheid van zijn ouders steeds kleiner. Het kind kan en zal steeds meer dingen zelf gaan doen. Het krijgt vriendjes en vriendinnetjes gaat bij groepjes horen en gaat zich afzetten. Eerst tegen zijn ouders, later ook tegen leeftijdgenoten. De puber is bezig met het ontwikkelen en uiten van een eigen identiteit. Hij gaat zich kleden zoals zijn vrienden doen en gaat naar de muziek luisteren die zijn vrienden ook draaien.

Binnen teams kun je eenzelfde patroon zien. Na de startfase, waarin de teamleider het middelpunt van communicatie is, beginnen er binnen het team relaties te ontwikkelen. De teamleden ontdekken dat niet iedereen hetzelfde is. De waargenomen verschillen worden als lastig ervaren. Teamleden gaan zich storen aan het gedrag van anderen ‘Carla is altijd zo lang van stof tijdens de vergaderingen’, of ‘Dirk doet er alles aan om een wit voetje te halen bij de directie, erg collegiaal is het niet’. De onvrede uit zich in de wandelgangen. In kleine groepjes roddelen de teamleden over anderen. Ook de teamleider krijgt het zwaar te verduren hem wordt verweten onvoldoende sturing te geven of het ene teamlid voor te trekken boven het andere.

Dit alles komt het onderlinge vertrouwen niet ten goede. De teamleden sluiten zich aan bij anderen die wél te vertrouwen zijn. Hierdoor ontstaan subteams. Deze teams zullen elkaar doorgaans niet steunen waardoor hardnekkige ineffectieve communicatiepatronen ontstaan.

De strijdfase is een belangrijke fase. In deze fase leert het team om te gaan met verschillende en soms zelfs tegengestelde belangen. Het team ontwikkelt in deze fase vaardigheden die later goed van pas komen in het contact met anderen binnen en buiten de organisatie.

De samenfase:

waarin het team effectief functioneert

Na de puberteit komt de volwassenheid. De puber die zich in zijn gedrag aanvankelijk liet leiden door tegen afhankelijkheid, zal zich in toenemende mate onafhankelijk opstellen. Hij kiest zelf met wie hij wil omgaan, kleedt zich zoals hij zelf wil ( en niet zoals zijn vrienden dat voorschrijven) en draait de muziek die hij zelf mooi vindt. Zelfs de klassieke muziek van zijn ouders blijkt niet meer taboe.

Ook deze ontwikkeling is zichtbaar in teams. Wanneer de teamleden er in slagen om de meningsverschillen uit de strijdfase op te lossen kan het gevoel ontstaan dat men samen de hele wereld aankan: ‘nu we deze moeilijke periode samen zijn doorgekomen kunnen we alle problemen aan’.

De samenfase dient zich aan. In deze fase opereert het team als collectief. Verschillen die in de strijdfase als lastig werden ervaren vormen nu een bron van inspiratie. De teamleden maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Ook werken ze zelfstandig en benutten de teamleider alleen als dat nodig is. Er is vertrouwen binnen het team en er wordt direct gecommuniceerd: er wordt kritiek gegeven, maar ook complimenten.

In de vroege samenfase zal er een situatie zijn waarin het team zich als collectief afzet tegen de omgeving. Er is sprake van een ‘wij tegen de rest’ gevoel. Later zal in de samenfase ook ruimte zijn om samen te werken met anderen binnen en buiten de organisatie.

De slotfase:

waarin het team afscheid neemt

Aan het leven van een mens komt een einde. Mensen die aan het einde van hun leven zijn gekomen kijken terug op wat is geweest. Ze ondernemen minder activiteiten en richten zich op het afscheid. Ook de levenscyclus van teams kent een einde.

De slotfase van een team ontstaat wanneer een team ophoudt te bestaan of verandert van samenstelling. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat een project simpelweg klaar is of dat er door een reorganisatie teams worden samengevoegd of opgeheven.

De slotfase ontstaat ook wanneer er teamleden vertrekken of bijkomen. In dat geval houdt het team niet op te bestaan maar zal wel weer terugvallen naar de eerste fase. Hoe snel het team zich daarna doorontwikkeld hangt af van de grootte van het oude team, de nieuwe samenstelling en van de manier waarop het team is georganiseerd.

In de slotfase wordt teruggekeken op de tijd die is geweest, maar er zal door de teamleden ook alvast worden vooruitgekeken. Er is minder aandacht voor de nog lopende activiteiten. De onderlinge relaties worden weer losser en vaak is er sprake van regressie: een terugval in ontwikkelingsniveau.

Claudia Laarhuis specialist in teamontwikkeling

Geef jouw team een goed onderhoud met de Team-APK

Hoe werk ik?

Stap 1 – Kennismaken

Elke manager, teamleider heeft zijn of haar eigen verhaal. Ik start daarom altijd met een vrijblijvend gesprek. Ik vertel je ook graag mijn verhaal, neem je mee in mijn ervaringen en deel mijn kennis zodat je alvast met handvatten aan het werk kan. Gratis.

Maak hier direct een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking

Stap 2 – Team-APK

Tijdens een werkoverleg of teamvergadering kom ik het team observeren. Ik stel mij kort voor en ga zitten op een plek in de ruimte waar ik goed kan observeren. Na het overleg ontvang je 24 uur later een objectief verslag, een conclusie en een advies. Kosten € 350,-

Stap 3 – Offerte

Je ontvangt een plan op maat, een ontwikkeltraject voor jou en je team.

Referentie

Annick Beekmans; manager Rabobank
Met slechts één observatie heeft Claudia een ontzettend scherp advies neergezet richting ons team. Haar observatie is objectief omschreven en in haar conclusies weet zij mooi haar gevoel te verwoorden en haar advies te doseren. Hierdoor kunnen wij ons nu als team verder ontwikkelen op de specifieke punten die door haar zijn benoemd.

Resultaat na een Teamontwikkeltraject met Wij op scherp?

 • Plezier op het werk
 • Minder angst en stress
 • Betere samenwerking dus betere resultaten
 • Teamleden werken efficiënter omdat ze ook weten wat de talenten en de taken zijn van collega’s.
 • Teamleden vragen elkaar om hulp.
 • Transparante en heldere communicatie
  Teamleider kan nieuwe plannen ontwikkelen in plaats van zich bezig te houden met gedoe.
Claudia Laarhuis specialist in teamontwikkeling

Geef jouw team een goed onderhoud met de Team-APK

Veelgestelde vragen

Wie zou moeten kiezen voor Wij Op Scherp?

 • Leidinggevenden die willen dat hun team beter samenwerkt.
 • Teams die te maken hebben met een conflict of een dreiging.
 • Leidinggevenden die te maken hebben met een reorganisatie of een andere teamsamenstelling.
 • Leidinggevenden die een team willen ontwikkelen naar zelfsturend

Vraag: “Mijn team functioneert behoorlijk, waarom zou ik jullie inschakelen?”
Antwoord: Dat ligt eraan of je zeker weet dat het volledig potentieel benut wordt…

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor resultaten die je niet zelf kunt uitvoeren. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat anderen maximaal gefaciliteerd worden.

Het probleem is alleen dat je pas ziet dat iets niet goed gegaan is als je te laat bent…

Pas als blijkt dat de groepsdynamiek belemmerend wordt en taken niet helemaal volgens de juiste procedure meer verlopen word je geconfronteerd met financieel vaak zeer hoogoplopende consequenties.

Mijn advies: Stel jezelf de vraag of jij volledig gerust bent dat alles in orde is. En als je dan twijfelt (hoe licht ook) ga dan eens met mij in gesprek. Ik stel gerichte vragen en zal eerlijk, gratis én vrijblijvend vertellen óf en wáár je risico loopt.

Vraag: “Het loopt helemaal uit de hand en het team valt met ruzie uiteen. Hoe snel kunt u mij helpen?”

Antwoord: Binnen 1 dag.

Ik ben dagelijks uit aan de slag met wat voor jou wellicht de eerste kennismaking met een dergelijke situatie is. Ik stel je de juiste vragen en kan direct helpen.

Mijn naam is Claudia Laarhuis.

Met Wij Op Scherp heb ik een missie om teams te helpen ontwikkelen naar betere en fijne samenwerking, met lol en respect. Zonder gedoe.

In ieder team vindt, bewust of onbewust, een ontwikkeling plaats in de wijze waarop de teamleden met elkaar samenwerken. Ik geloof dat teams veel effectiever kunnen samenwerken wanneer er aandacht is voor hun inrichting en ontwikkeling.

Geef jouw team een goed onderhoud met de Team-APK

Team APK

Team APK

WIJ willen weer op scherp door een Team APK 

We hebben uw bericht ontvangen

Team APK

Team APK

Wij willen weer op scherp met een Team APK

We hebben uw bericht ontvangen